GFB News Magazine

I Farm. I Vote. Each vote makes a difference
09/10/2020

I Farm. I Vote. Each vote makes a difference

This November, Georgians will elect the president of the United States, two U.S. senators, 14 U.S. representatives and 236 state legislators.

Posted in I Farm I Vote